حدود

انسان ندامتی‌ست میان دو اشتباه

حدود

انسان ندامتی‌ست میان دو اشتباه

حدود


ز اســــرار دهـــانـی حــــرف چـــنـدی کــرده‌ام انــشـــاء
به‌جـز شـخـص عـدم بی‌دل ‌که‌ می‌فهـمد زبانـم‌ را؟
-بـی‌دل دهـلوی-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مطاب فاقدِ نامِ ذیل، ارتکاب طبع خودم هستند و
مخاطب خاصی ندارند...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبقه بندی موضوعی

پا نمی‌خواهد این راه! دل می‌خواهد جان من!...


دروازه غار / Mobilegraphy#

برای دیدنت

داشتن یک دست، کافی‌ است

تا صورتت را نوازش کنم!

کافی‌ست

برای بوییدنت

به نامت بیاندیشم!

تو را

در آتش نفس‌هایم چشیده‌ام،

آن‌گاه که

به‌اندازهٔ دیدار شاخه‌گلی تازه

چشم از انتظارم برداشته‌ای!


سال‌هایی پیش از این‌روزها

در من

زندگی به مقصد رسیده ‌است،

من از مرده‌گی می‌آیم

و تو آن وعدهٔ بهشتی پیامبرانی رانیا!

که برای  با تو قدم زدن

نه پایی می‌خواهد و

نه راهی

و نه مقصدی در میانه است!


با تو بودن قبیله می‌خواهد

به بزرگی خاندان آدم

عشق می‌خواهد

به جسارت معصوم حوّا

گناهی می‌طلبد

به کبریایی غیرت ابلیس!


برای کنار تو بودن

باید بزرگ بود

نه مانند کوه

که استواری سنگینی دارد،

نه مثل سروهای صدساله

که ریشه‌های گرفتاری دارند٬

و نه شبیه رودخانه‌ای که

از چشم‌های استوار

تا گرفتاری سبز زندگی در جریان‌اند!


باید بزرگ بود

اندازهٔ کسی‌که

                       یک‌تنه

به‌سهم خانواده‌ای که ندارد

به‌قدر آفرینشی که

               عشق را می‌پرستد

و بی‌آنکه

انتظاری چنین داشته باشد

تو را ستایش کند.

حتی اگر

             هر روز صبح

از آغوش‌های بود‌ونبود پیش از بهارمان

به پشیمانی یاد کنی، جان من!...


  • روح‌الله حبیبی‌پور