حدود

انسان ندامتی‌ست میان دو اشتباه

حدود

انسان ندامتی‌ست میان دو اشتباه

حدود


ز اســــرار دهـــانـی حــــرف چـــنـدی کــرده‌ام انــشـــاء
به‌جـز شـخـص عـدم بی‌دل ‌که‌ می‌فهـمد زبانـم‌ را؟
-بـی‌دل دهـلوی-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مطاب فاقدِ نامِ ذیل، ارتکاب طبع خودم هستند و
مخاطب خاصی ندارند...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبقه بندی موضوعی

به دست بی‌کسی باید حنای داغ بگذارند...

فردا، به رسم زندگی قرار است بزرگترین اتفاق شاد زندگی‌ام رقم بخورد، و برخلاف عادات اتفاقات شادی از این‌دست، امروز روز ساکت و خلوتی‌ است؛ هیچ‌کس با من از فردا حرفی نمی‌زند، هیچ‌کس سراغی از شادی‌ام نمی‌گیرد، کسی به من لبخند نمی‌زند، کسی نمی‌پرسد کم‌وکاستی هست یا نه٬ کسی پیش‌تر تبریک نمی‌گوید، هیچ‌کس گلویی صاف نمی‌کند، حتی نزدیکانم به تماس‌های من پاسخی نمی‌دهند، و من مانده‌ام زندگی کدام سوی امروز و فرداست! به شأنم، به حرمتم، به غرورم، به دلم، به وجودم حتی شک کرده‌ام، اما می‌دانم تنهایی‌ام بعد از این لباس دیگری می‌پوشد، در چهاردیواری دیگری ادامه خواهد داشت، و کسان دیگری از آن بو خواهند برد؛ می‌دانم بعد از این منم و دنیایی که سهم من از آن لبخندهای گاه به گاه و حرف‌هایی کوتاه و قلبی‌ست که مرا آنقدرها هم از خودش نمی‌داند؛ می‌دانم باید آنقدر برای لحظه‌های بعد از اینم لبخند و شادی بتراشم که غم بزرگ بی‌خویشی‌ام در جامهٔ موهوم تقدیرم از خجالت آب شود؛ می‌دانم این بغض غریبی که گلویم را چسبیده جز به سرمای کافور رهایش نخواهد کرد٬ اما من باید لبخند بزنم، باید مراقب باشم که صدای شکستنم از حد انتظار محیط بلندتر نباشد؛ باید مواظب چشم‌هایم باشم که از شورابه‌های تلخ غریبی اجتناب کنند.

باید زندگی کنم. با عشق. حتی اگر کسی اندازهٔ عشق به حسابم نیاورد...

  • روح‌الله حبیبی‌پور