حدود

انسان ندامتی‌ست میان دو اشتباه

حدود

انسان ندامتی‌ست میان دو اشتباه

حدود


ز اســــرار دهـــانـی حــــرف چـــنـدی کــرده‌ام انــشـــاء
به‌جـز شـخـص عـدم بی‌دل ‌که‌ می‌فهـمد زبانـم‌ را؟
-بـی‌دل دهـلوی-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مطاب فاقدِ نامِ ذیل، ارتکاب طبع خودم هستند و
مخاطب خاصی ندارند...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبقه بندی موضوعی

۳ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

دنیا غم تو نیست که نتوان از آن گذشت...*


...اصلا
مردی که، خاک
به دودکش خانه اش رسیده
                      دهان کمدها را
با لباس های چه کسی پر کند
که حرفی از عطر تو
در گوش اتاق خوابش
                      نپیچد؟ 
با دست کدام عابری
             چشمان پنجره را ببندد
تا سایهٔ ابرهای رهگذر
بر دیوارهای
       مسافرخانهٔ متروکش
خطی به یادگار ننویسند؟ 

مردی که
          تازگی ها 
روی آینه ها هم
         به رویش باز شده
دیگر با چه روییاز خودش رو بگیرد؟
مگر می شود
      تنهایی را
به تنهایی بزرگ کرد و
پوشید و از اینجا رفت؟

اصلا خودت بگو! 
    از آن همه کبوتر
که از دکمهٔ باز پیراهنت پرکشیدند و
بر خاطر شاعران روسپی نشستند
کدام یک
            به آشیانه اش باز گشت؟   

ما
چوب از کدام معصومیتِ بی دلیلمان خوردیم
که مجبور شدیم
آغوشمان را
تن به تن بنویسیم؟
وقتی
کاغذی هم نبود
که پای عهدنامه ای را
              امضاء کنیم!

با اینکه در نامه هامان
             کلاغی نطُق نمی کشید
بازهم
لانهٔ گنجشک ها برگشت
و جوجه ها
          -درست مثل بچه های ما-
نطفه به نطفه
ناامیدشان کردند؛ 
و ما
    که سقف خیالاتمان
به ابرهای بی خانمان رسیده بود
از آن مشق بلاتکلیفی
                             گذشتیم و. . .

⬜ ⬜
خسته ام! 

آنقدر که
نه در شعرهای من
کسی به چهاردیواری خودش تکیه می دهد
و نه دیگر
              لکه های اطراف
دست از سادگی دامن تو بر می دارند!برگرد
و عنوان این نامه را
به نشانی خودت پست کن! 
من
بریده ام اینجا!
  *  تا پر فشانده‌ایم ز خود هم گذشته‌ایم 
دنیا غم تو نیست که نتوان از آن گذشت...


لبخند زد و دستامو گرفت اما توی خواب🎵


در خواب های من
           هنوز هم
صبح ها
از زیر خنکای ملافه ای که
     تو برایم بریدی
شروع می شوند،

هنوز
هر زن خوش حالی
                    مرا
یاد بوسۀ بعد از
پیامک شب بخیر تو می اندازد،

هنوز
      خیابان های غرب تهران
سیگارم را
از تو پنهان می کنند؛

و هنوز که هنوز است
دوستت دارم. . .

من
مرد دروغگویی بودم!

بدون تو هم
می شود
    شب ها به خواب رفت
حتی
دست زن دیگری را گرفت
و برایش
شعرهایی عاشقانه نوشت.
من، اما
        عــــــــــــادت دارم
بعد از معاشقه، با زن های دیگر
خواب تو را ببینم. . .

ایکاش
فرشته ای بیاید و
          سیگارش را
روی سنگ چرک خواب هایم
خاموش کند!
برای
 ترک عادت های بد
به انگیزۀ بهتری احتیاج است...

...من شبو زنده نگه می دارم🎵

تو

تنها به زیبایی ات فکر می کردی؛

نمی دانستی

                 خاطرات

هرچه کوتاه تر باشند

سخت تر

از خلوت عابران تنها

دست می کشند! 


به ترس فردای یائسگی ات

                   فکر می کردی،

و نمی فهمیدی

اندامت

تنها در قاب یک جفت چشم

موزۀ جاودانگی را

اعتبار می بخشند! 


تو

و تمام زنانی که

                   شهر را

با حیاط خلوت دبیرستان شان

اشتباه گرفته اند، 

                   هرگز نخواهید فهمید

آزادی

      میدانی نیست

که مردان جنوب شهر دلتنگی را

به جاده های رهایی از دنیا

می رساند! 


تو و تمام زنانی که

پیاده رو ها را

به حاشیۀ نیمه روشن آباژورها

کشیده اید، 

              نمی توانید

دکمۀ لباس خواب مردان خسته را

آزادتر بدوزید! 
آنکه

    شب ها

زیر بال دردهایش

به سینای خواب پر می کشد

صبح

با پنبۀ مرده شور

         بیدار می شود؛

امّا

با نوازش "تشنگان آغوش مجازی"

هــرگـز!...

پ. ن

هر نثر پلّکانی که در لفافی شاعرانه پیچیده می شود، لزوماً شعرسپید نیست؛ چنانکه هر انسان نجیبه ای که زیبایی اش را لباس برهنگی می پوشاند، زن. 


 مُردگانی که نیمه کاره دفن می شوند، جسدهای  آزادی نیستند!...