حدود

انسان ندامتی‌ست میان دو اشتباه

حدود

انسان ندامتی‌ست میان دو اشتباه

حدود


ز اســــرار دهـــانـی حــــرف چـــنـدی کــرده‌ام انــشـــاء
به‌جـز شـخـص عـدم بی‌دل ‌که‌ می‌فهـمد زبانـم‌ را؟
-بـی‌دل دهـلوی-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مطاب فاقدِ نامِ ذیل، ارتکاب طبع خودم هستند و
مخاطب خاصی ندارند...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبقه بندی موضوعی

۴ مطلب در اسفند ۱۳۹۶ ثبت شده است

سگ سالی

...موش‌ها

ترانه‌هایم را جویده‌اند!

و دیوارها

              پیش از من

از وقوع شعرهای احتمالی‌ام خبر دارند.

کاری هم از گربه‌های همیشه بر نمی‌آید

 جز این‌که

               از سوراخی مشکوک

زبانی خشک، به نیم‌کاسه‌‌ها برسانند.


موش‌ها

ترانه‌هایم را جویده‌اند؛

و من که

       جز دلی گرفته

گلوی تازه‌ای ندارم،

باید

تا سپیده‌راه

با سگ‌های بیشتری معاشرت کنم!

اگرچه

        -مردمان بامداد عید-

بداهه‌های شاد را پسند می‌کنند...یادداشت تبریک "حدود" :

تا خروس‌خونِ خوک‌‌سالیِ بعد، سالِ چشماتون سگی...

یا غیرت‌ اللّه! افوّض أمری إلیک...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

بوی تو در لباس‌های من چه غلطی می‌کند!

...تو
می‌توانی شبیه به هرچیزی باشی؛
شبیه شیارهای کف یک دست
یا لیوان فرسودهٔ صبحانه
             که از قضا لبم را بریده است.
می‌توانی
خودت را به شکل اقیانوس درآوری،
یا پلک ساده‌ای که
           از قرار نامعلومی
در سواحلی موسمی غالش گذاشته‌ باشند.

تو
شبیه هرچه می‌توانی باش!
مثل هرچیزی که تو را. . .
اما جان من!
باور کن
در طبقه‌ای که من پرواز می‌کنم
دیوارهای بلند سفیدش را
بر سرم آوار نمی‌کنند،
و هیچ همسایه‌ای
از من، سراغت را نمی‌گیرد!
و باور کن
               این‌قدرها که
می‌توانستی زن باشی
ارزن نبودی و
من نیز. . .


من
گنجشک نیستم!...

بعدازخوابِ جمعه بعدازظهر، تا قبل‌از بیداریِ صبحِ جمعه

...

- برید توو! سرما می‌خورید!

+ توو گرمه؛ می‌ترسم خوابم بگیره!

امروز تنهایی مرگو چشیدم! یه آن بود؛ ولی عجب سخت بود! به هارت و پورتم نیگاه نکنید! اگه "فخری" زودتر از من بره چی‌کار کنم؟! من بدون اون یه روزم دووم نمیارم! اینو خودم می‌دونم!

- اونم مثل شماست!

+ نه! اون مثل من ترسو نیست!

- عاشق که ترسو نمی‌شه بابا!

+ من از جدایی می‌ترسم "زینب"! عاشق همیشه از جدایی می‌ترسه!

- چرا همینو بهش نمی‌گید؟! امروزو دیدین؟!

+ آره! انگار داشت خفه می‌شد!

- ترسیده بود!

+ از چی؟!

- از این‌که عشقش توو دلتون نباشه! ترس اون این‌جوریه دیگه!

+ باید جلوی زبون بی‌پدر و مادرمو بگیرم!

- بهش بگید!

+ چیو؟! زبون بی‌پدر و مادرمو؟!...

«میهمان داریم»پ.ن
...