حدود

انسان ندامتی‌ست میان دو اشتباه

حدود

انسان ندامتی‌ست میان دو اشتباه

حدود


ز اســــرار دهـــانـی حــــرف چـــنـدی کــرده‌ام انــشـــاء
به‌جـز شـخـص عـدم بی‌دل ‌که‌ می‌فهـمد زبانـم‌ را؟
-بـی‌دل دهـلوی-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مطاب فاقدِ نامِ ذیل، ارتکاب طبع خودم هستند و
مخاطب خاصی ندارند...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب با موضوع «شطحآلود» ثبت شده است

یا غیرت‌ اللّه! افوّض أمری إلیک...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

به تو، که از اینجا خبری داری...

...تمام این سال‌ها ابرهایی کبود در اتاق‌ها سرفه می‌کردند. و باران تنها اتفاقی بود که بیرون از خانه می‌افتاد.

پنجره‌های دیدار از آنسوی دنیا قفل شده بودند. شیشه‌های نگرانی را بخار یأس گرفته بود. و جز حسرت، انگشتی به تاری‌ها اشاره‌ای نداشت.

تا تو بی‌عبور گذشتی، از کوچه‌ای که تنها یک خانه داشت. و دیوارهایش شانه به شانهٔ اندوه قد کشیده بودند. آمدی، گذشتی؛ و مردی شب به شب کنار قاب مه گرفتهٔ نگرانی‌اش به زیبایی‌ات خیره می‌شود و ماه را به ستوه می‌آورد.

حالا، در خانه باران است. در کوچه، باد. سقف‌ها به آوار می‌اندیشند. دیوارها به خواب. و زمین برای بام، آغوش گشوده است.

برگرد. به آخرین کوچهٔ دنیا برگرد. مردی پشت درهای شوق، گیر افتاده. و کلید رهایی در جیب زیبایی توست.

تو تنهایی و من، بی‌خوابی پشت پنجره.

برگرد! زودتر برگرد! خانه، باران است. و ابرها به درب‌ خانه رسیده‌اند. نکند دیر بیایی، و بغض زیبایی‌ات در گلوی قفل‌ها بشکند!

برگرد! من و خانه به آغوشت خیال امید بسته‌ایم.

ویرانی در راه خانه است. برگرد عزیز!...