حدود

انسان ندامتی‌ست میان دو اشتباه

حدود

انسان ندامتی‌ست میان دو اشتباه

حدود


ز اســــرار دهـــانـی حــــرف چـــنـدی کــرده‌ام انــشـــاء
به‌جـز شـخـص عـدم بی‌دل ‌که‌ می‌فهـمد زبانـم‌ را؟
-بـی‌دل دهـلوی-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مطاب فاقدِ نامِ ذیل، ارتکاب طبع خودم هستند و
مخاطب خاصی ندارند...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

این مشت، نمونهٔ همان خروار است!...می‌تواند آنقدر خوب باشد که تو در هم‌ذات‌پنداری با شخصیت‌های رنگین داستان و به فراخور شرایط کنونی و تحت تأثیراتی عمیق و سطحی که از سموّ کتاب قرار می‌گیری، به‌همان میزان احساس بدبختی و فلاکتی کنی که دست میان تا آخر به نسخهٔ پدیدآورنده تن بدهی، و تا مدتی از خویشتن خویش به‌دور باشی، و شاید انسان دیگری بشوی. به‌عبارت مثالی عامیانه‌تر این‌که، انسان روبروی ما به‌همان اندازه که ما به او اعتماد و علاقه داریم، می‌تواند از ما انسان دیگری بسازد؛ و یا ما را تا مدتی از آن‌چه هستیم دور کند. و شاید تا پایان زندگی...


پ.ن
نقدی پیش از مطالعهٔ عینی رمان "جزء از کُل" اثر «استیو تولتز» - برگردان فارسی «پیمان خاکسار».

Parler à mon père 🎵

باید به زودی به دیدار مادر بروم؛ به پایش بیوفتم و بوسه‌های غربتم را نثار خاک قدم‌های معصومانه‌اش کنم. دستش را ببوسم و بر قلبم بگذارم، قلبی که این روزها بازار تبادل دردهای مردی تنها و غمگین است. باید از مادرم، از این الههٔ دلشکستهٔ زیبا، بابت این زندگی که به طرز عجیبی تاریک است، حلالیت بخواهم. باید خدا را مجاب کنم که بین من و این اقیانوس بزرگ مهربانی پادرمیانی کند. من، ابله بی‌مانندی که دلسوزی‌های عاشقانه‌اش را باور نداشتم، و خیال می‌کردم تنها پیامبرانند که نادیده‌ها را از غیب می‌خوانند، و دیده‌ها را در شهودی معصومانه زندگی می‌کنند.
باید به زودی به زیارت مادرم بروم؛ و پای ضریح چشمانش، در سکوتی شاد به گناه بزرگ عشق اقرار کنم.
باید با پدرم صحبت کنم! شاید، یکی از همین فصل‌های بی‌باران، که بوتیمارها به مرداب بر می‌گردند...